ฝๅกถึงค นที่ได้ดูแลพ่ อ แม่

อย่างที่ทราบกันว่าพ่อเเม่ของเราได้เลี้ยเงรามาตั้งเเต่เด็กเเต่คนบางคนโจมากลับคิดว่า ไม่ใช่หน้ าที่ที่ต้องตอบแท นบุ ญ คุ ณ เพราะเป็นสิ่งที่พ่ อ แ ม่ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งรู้หรือไม่ว่า การตอบแทนบุ ญคุณ การได้ดูแลพ่อและแม่นั้น เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ลูกบางคนมีโอก าสได้ดูแล แต่กลับไม่ดูแล ลูกบางคนอยา กดูแลพ่ อ แ ม่มาก แต่กลับไม่ได้มีโอก…

error: Content is protected !!