ค าถๅมห ๅเงิ นล้ๅน

เรามีบทท่องที่เรีย กทรั พย์เข้ าบ้ าน ท่องทุกวันทำให้ชีวิตดีร่ำรวยลองชมพร้อมกันเลยจ้า ค าถ า เ งิ น ล้าน 9 จบ นะโม 3 จบ สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหา เทวา สัพเพ…

3 ด วงทรั พย์ให ญ่ กำลัง มา

3 ด วงทรั พย์ให ญ่ กำลัง มา ร า ศีเมษ ด ว งการเ งิ นชาวร า ศีเมษทำเ งิ นได้ดี เเต่ก็มาจ ากความเหน็ดเหนื่อยทุ่ มเทของเรา จะชนะในการเเข่งขันกับคู่เเข่ง มีการเดินทางเพื่องานมากขึ้น หรืออาจเกี่ยวข้องกับทางไกล…

3 ร าศีมีเงิ นล้ๅน

3 ร าศีมีเงิ นล้ๅน ราศีพฤษภ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้นคุณแสนเหนื่อ ย แสนทนเป็นอย่ างมาก ไ ม่ ว่ าจะเ รื่ อ งเ งินทอง การจั บจ่ายใช้สอ ย…

ภๅพปั จจุบั นเเก้ วหน้ าม้ า

ออย สิริมา อภิรัตนพันธุ์ นางเอกละคร แก้วหน้าม้ า ปี 2544 ทางช่อง 7 หลายค นสงสัยว่าเธอหายไปไหน วันนี้เราได้นำภาพเธอในปัจ จุบั นมาให้ชมเเล้วลองชมเลย วันนี้เราเลยนำภาพปั จจุบั นของเธอมาฝาก มาดูสิว่า เธอเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน ไม่ว่าเวลาจะผ่ านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังสวย ไม่เปลี่ยนเลยจริงคะ หลั งจ…

สๅวซื้ อรๅดหน้ า

เฟซบุ๊ก TungMe Cj โพสต์ภาพเหตุการณ์หลังจ ากที่เข้าไปรับประทาน ร าดหน้ า ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก่อนพบว่าทางร้านได้ให้ใบคะน้าไซส์ใหญ่เป็นพิเศษ จนบางคนเห็นแล้วยังต้องตกใจ ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ระบุว่า ซื้อร าดหน้ าวันนี้แถม ฟรีแผ่นม าส์กหน้ า หลั งจ ากภาพใบคะน้าในจาน ราดหน้ า…

เงิ น เก็ บ พิ มรี่พๅย

น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ เ จ้ าของแฟ นเพจพิ มรี่พ าย เครื่ อ งสำอ าง และความเ ฮ ง ล งคลิป สุ ขสั นต์วันเด็ ก ด้วยก ารนำอุปกรณ์ไปช่วยอำนว ยความสะดวกให้เด็ กที่ห…

กร มอุ ตุ ประกๅศ

กรมอุตุนิยมวิทย า เตือนพื้นที่ตอนบนของไทย ระวั งพ ายุฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 เมษายน โดยวันนี้ภาคอีสาน จะมีฝนตก 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับมีลู กเห็ บตก และมีลมแรง โดยมีโ อกาสตกได้ทุ กจังหวัด เช่นเดียวกับภาคตะวันออก มีฝนตก ลมแรง 40…

หน้ าพิ มรี่พๅยสมั ยก่อน

พิมรี่พ าย เจ้ าของเฟซบุ๊ก พิมรี่พ ายเครื่องสำอ างและคว ามเฮง พิมพ์พร ร ณ สรัลรัชญ์ ส าวไทยวัย 29 เธอยังผันตั วเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง เดินทางไปช่วยเหลือคนทั่วทุ กส ารทิศ ในพื้นที่ยากลำบากต่าง ๆ แถมยังควักเงินของตั วเองทุ กบาททุ…

error: Content is protected !!