คนจริงใจ กับ คนไม่จริงใจ

ลักษณะ “ คนจริงใจ ” กับ “ คนไม่จริงใจ ” “คนจริงใจ” ใครอยู่ด้วย .. ก็สบายใจและรู้สึกปลอดภัยสังคมที่ผู้คน  มีความรัก ความจริงใจให้กันเป็นสังคมที่มี “ความสุข” 1. “ คนจริงใจ ” เคารพ ทุกคน “ คนไม่จริงใจ ” เคารพ…

9 มารยาทที่ควรรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครสอน

มารย าท เป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคลได้แก่การสัมมาคารวะความสุภาพ อ่อนน้อมความมีวินัยและพฤติกรรมต่างๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นนักธุรกิจที่ดีนอกจากจะมีความสามารถในเชิงธุรกิจแล้วยังต้องรู้จักรักษากิริย ามารย าท และจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่น จึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าเขาผู้นั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในชีวิตประจําวัน 1. อย่าโทรหาใครเกิน 2 รอบ ถ้าเขาไม่รับโทรศัพท์ แปลว่า ติดธุระสำคัญอยู่ หรือ โทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว 2. ถ้าเห็นใครโดนดุอยู่ อย่าหันไปมอง เพราะมันทำให้คนโดน ยิ่งรู้สึกอึดอัด 3. ถ้ามีคนเลี้ยงข้าว…

3 สิ่งที่พ่อ-แม่ควรทำ “ยิ่งทำลูกยิ่งเก่ง”

เราควรฝึกสอนในสิ่งที่ควรสอนให้กับลูกของเราตั้งแต่เขาอายุยังน้อยๆดีกว่า เพราะเด็กต้องได้รับการอบรมสอนสั่งให้ดีจากพ่อแม่ ผู้ใหญ่-ผู้ปกครอง ที่ช่วยกันปลูกฝังให้เขามีความคิดความอ่านที่ดี ที่ถูกต้อง มีกิริยามารยาทงดงาม วาจาสุภาพอ่อนโยนและสอนให้รู้จักการเป็น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามเพศของเขา สอนสิ่งสำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์คือ สอนให้เขารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและของส่วนรวม การสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน เริ่มด้วยการฝึกฝนทุกวันอย่างจริงจังพอควรทีเดียว และต้องใช้เวลาทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยติดตัวทำกันจนเคยชิน เช่น รู้จักหน้าที่ว่า ต้องเรียนหนังสือ ควรช่วยงานบ้านในส่วนต่างๆที่พอช่วยได้ และรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวของตัวเอง เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ของตัวเอง พ่อแม่หลายคนชอบช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลา เพราะ กังวลว่าลูกจะทำอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ดีพอ แต่คุณรู้ไหมว่า…

การดื่มน้ำเปล่าตอนเช้าทันที หลังจากตื่นนอน

ในประเทศ ญี่ ปุ่ น ประเทศที่ขึ้นชื่อว่า คนมีสุขภาพแข็งแรง และ มีอายุยืน มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง นิยมดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เนื่องจาก มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า การดื่มน้ำเปล่าทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า ( ก่อนแปรงฟัน ) ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมาก เพราะ น้ำลายของเราในช่องปากนั้นมี แ บ ค ที เ รี…

error: Content is protected !!