เตรี ย มใ ห้ดี5 จังหวัด ต้อ งกั กตั ว14วั น

ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การแพร่กระจายของ  จังหวัดอุดรธานี นายสย าม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแ พ ทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโ รงพย าบาลอุดรธานี และ พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ร่วมแถลงสถานการณ์

นายสยาม เปิดเผยว่า จ.อุดรธานี พบผู้ติด ร ายที่ 3 ของก ารแพร่กระจายระลอกใหม่ เป็นผู้ติดชาย สัญชาติไทย อายุ 33 ปี อาชีพ Freelance Agency ภูมิลำเนาเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มาทำงานที่ จ.อุดรธานี อาศัยอยู่ที่คอนโดลุมพินี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จากก ารสอบถามผู้ติดให้ประวัติว่า ได้เดินทางกลับไปประชุมงานที่ร้าน Iennon เขตเพลินจิ ตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564 เวลา 11.50 น. โดยเครื่องบินโดยส าร

นายสย าม กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ติดเคสที่ 3 ระลอกใหม่ของจ.อุดรธานีพบผู้เสี่ย งใกล้ชิดกับผู้ติดร ายที่ 3 ในจ.อุดรธานี 2 ร าย และกรุงเทพฯ 7 ร าย ในส่วนของร ายที่ 2 ทางแพทย์ได้ตรวจ 506 ร ายไม่พบว่าไม่มีใครติด แต่สำหรับร ายที่ 3 เราตรวจพบ 16.00 น. และจะมีคนใกล้ชิดอีกจำนวนมากจะต้อ งตรวจ แต่หากไม่ติดแต่มีความเสี่ย งทางจังหวัดก็จะให้กักตัว 14 วันอยู่ดี

ทั้งนี้ จากร ายที่ 3 คลัสเตอร์จากสถานบริก ารมีจำนวนมาก อย่ างร ายที่ 3 ก็เช่นเดียวกันคลัสเตอร์จากสถานบริก ารคริสตัลที่กรุงเทพฯ ฉะนั้นพื้นที่ที่มีความเสี่ย งสูง ทางอุดรธานีได้หารือกับนายแพทย์สาธารณสุข เราจะยกระดับป้องกันก ารแพร่กระจาย โดยร้านอาหาร ผับ บาร์ บางที่เปิดได้ตลอด บางที่เปิดได้หกทุ่ม ตีหนึ่งตีสอง แต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะให้ปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบริก ารต่างไม่เกิน 23.00 น. หรือ 5 ทุ่ม

ส่วนศูนย์ก ารค้าเปิดตามปกติได้ แต่ให้งดกิจกรรมแสดงสินค้า ฟิตเนสไม่เกิน 21.00 น. ตลาดสด ตลาดนัดให้เปิดได้ ให้เน้นมาตรก ารป้องกันสวมหน้าก ากอนามัย และให้งดจัดถนนคนเดิน 2 สัปดาห์ หลังสงกรานต์ค่อยดูสถานก ารณ์อีกที ส่วนก ารจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ก ารชุมนุม แสดงคอนเสิร์ต ก ารรวมคนจำนวนมาก งดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสย าม กล่าวว่า อีกประก ารหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า ช่วงสงกรานต์จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ท่านพิจารณาเอาว่าจะมาหรือไม่มา หรือถ้ามาให้สังเกตดูตัวเองและดูอาก ารตัวเอง 14 วันด้วย ไม่มีอันดีเท่าเพื่อนบ้านสังเกตกันและตัวเองด้วย และให้งดกิจกรรมเล่นสาดน้ำสงกรานต์เพื่อเป็นก ารป้องกันก ารแพร่กระจายด้วย

ด้าน นพ.ปรเมษฐ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากพบผู้ติดรายที่ 3 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโ รงพย าบาลอุดรธานี ทีมหน่วยปฏิบัติก ารควบคุม อ.เมือง โ รงพย าบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้นำทีมปฏิบัติก ารสอบสวนควบคุมของสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดอุดรธานี และทีม SRRT โ รงพย าบาลอุดรธานี ทีมหน่วยปฏิบัติก ารควบคุมอ.เมืองอุดรธานี โ รงพย าบาลเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุม ในวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. และได้แยกกักผู้ติดที่โ รงพย าบาลอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!