คำทำนา ยต ากระตุ ก

วันนี้เราจะมาพาทุ กท่านไปชมเกี่ยวกับคำทำนา ย ต ากระตุ ก หรือต าเ ข ม่ น ในแต่ละช่วงเวลาของวัน

1. นับจ ากตื่นนอน ใกล้รุ่ง

ขวา  จะมีญ าติมิตรต่ างแดนมาหา

ซ้าย  จะมีปากเสียงทะเล าะวิ ว าท หรือมีเรื่องเดือ ดร้อนมาสู่

2.ตอนสาย ช้วงเก้าโมงถึงเที่ยง

ขวา  ญ าติมิตรต่างแดนหรือต่างจังหวัดจะนำล าภมาให้

ซ้าย  จะเกิดเรื่องไม่ดีงามภายในครอบครัว

3.ตอนบ่าย บ่ายโมงถึงสี่โมง

ขวา  การที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็ จ

ซ้าย จะมีเพ ศตรงข้ามกล่ าวขวั ญถึง เข าคิดถึ งหรืออ าจมาหา

4.ตอนเย็น ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม

ซ้าย  จะมีญา ติหรือเพื่อนสนิทที่อยู่ห่างไกลมาเยี่ยม

ขวา  จะได้พบญา ติหรือมิตรสหายที่จ ากกั นไปนานโดยไม่นึ กไม่ฝัน

5.ตอนกลางคืน หนึ่งทุ่มเป็นต้นไป

ซ้าย  จะมีข่า วดีมาถึงในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น หรือจะได้ล าภจ ากผลง านที่ทำไว้

ขวา  จะมีเรื่องทะเล าะ เบ าะแว้ ง กับ ค นในครอบครัว

และนี่ก็เป็นคำทำน ายที่ละเอียดต ามช่วงเวลากันเลยทีเดียว ไม่เชื่อก็อย่ าลบหลู่นะคะ เพราะบางค นเข าก็บอกกันมาว่าตรงมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!