อ ากๅศร้ อนขอเข้ๅมาต ากแอร์

เพจ ข่าวส ารเมืองปร าก าร v2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตั วเงินตั วทองบุ กร้าน ปีนชั้นวางข อ ง ก็มั นร้อนข อน้ อ งต ากแอ ร์หน่อย

วันที่ 6 เม.ย. 64 โล กออนไลน์แ ห่แช ร์คลิปข อ งเฟซบุ๊ก Jejene Narumpa เป็นคลิปตั วเงินตั วท องบุ กเข้ าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง โดยมั นพย ายา มปีนป่ ายขึ้นชั้นวางสินค้า พร้อมระบุข้อความว่า ไม่ว่าจะสูง แค่ไหนก็ไปถึงอ าก าศร้ อนข อห นูต ากแอร์หน่อยงับ5555555

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!