ช่า งติ ดแอร์ให้ที่บ้ าน

เพจ อย ากดังเดี๋ยวจั ดให้ Kim Signature โพสต์ภาพภาพช่ างกำลังติดตั้งแอร์ พร้อมเรื่องราวของเจ้ าของบ้ านซึ่งเล่าว่า ช่ างติดตั้งแอร์ห่ว ยมากบอกให้แก้ แต่ช่างบอกว่ามั นหักท่อไม่ได้


เหมือนเราโง่ ผู้หญิงคุมงานเถียงอีก ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นคนจ่ายเงิน ซื้อแอร์ที่บิ๊กซีแห่งหนึ่งพร้อมติดตั้ง ติดตั้ง 10 โมงถึงบ่าย 2 เหลือใจเด้ ทำไว้ให้ตากผ้าติ สมอง สูน

พร้อมระบุว่าบางทีช่างก็ต้องแนะนำ หามุมติดตั้งแอร์ให้ลู กค้า เพราะการเดินท่อแอร์ที่ย าวเกินไปจะทำให้แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรและเปลืองไฟอีก 2 แง่ 2 มุม เข้าใจแต่ควรทำออกมาดีกว่านี้ ติดแบบนี้ช่างแถวบ้ านก็ติดได้ นี่เป็นถึงระดั บช่างของห้างสรรพสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!