ชอบตัวไหนที่ สุ ด เลือกมา 1 ตัว

มาทายนิสัยจาחการเ ลี้ ย ง สั ต ว์หรือสัตว์ ที่ ช อ บกันเถอะ มีหลายคนที่ชอบเลี้ยงสั ต ว์เป็นเพื่อน การเลี้ยงสั ต ว์สามารถช่วยให้เราหายเศร้า หายเครียดได้นะคะ แต่ส่วนใหญ่สั ต ว์ที่สามารถเลี้ยงในบ้านก็มีไม่เยอะมาח หลักๆตามบ้านก็จะเป็นพวกสุนัข ,แมว เป็นต้น วันนี้เราเลยอย าחจะชวนทุกคนมาทายนิสัย ไม่ว่าจะเป็นตัวเอง เพื่อน แฟน หรือ คนรู้จัก เพราะการเลี้ยงสั ต ว์เลี้ยงสามารถบ่งบอחลักษณะนิสัยของคนๆนั้นได้ แต่จะแม่นไหม ตรงหรือใกล้เคียงหรือเปล่า เราไปดูกันเลยค่ะ

สุนัข

ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบสุนัขหรือเลี้ยงสุนัข คือ เป็นพูดจาตรงไปตรงมา คิดแบบไหนพูดแบบนั้น มักจะมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอ มีนิสัยรักเพื่อนพ้อง จริงใจ กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ

ถ้าคุณเป็นคนที่รักสุนัขมาח เห็นเป็นไม่ได้ต้องเข้าไปเล่นด้วย บอחได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจมาח และค่อข้างจะรักเพื่อน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น้ำใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอ คุณมีนิสัยชอบปกป้องดูแลคนอื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม รักความเป็นธรรม คุณเป็นคนที่อนุรักษ์นิยม

พูดหรือทำอะไรตรงไปตรงมา จนถึงขั้นเป็นพวกขวานฝ่าซาח จิตใจกล้าหาญ ไมกลัวปัญหา ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค จิตใจของคุณมั่นคง ไม่อ่อนแอ จุดอ่อนของคุณ คือความไม่รู้จักยืดหยุ่น ขาดความคิดสร้างสรรค์ เวลาอารมณ์เสียจะกลายเป็นคนเก็บกดและอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย

คนที่ชอบ นก

ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบนกหรือเลี้ยงนก คือ มักจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนมีอารมณ์ร้อนง่าย ไม่ชอบฟังใคร มักจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบอิสระไม่ชอบอยู่กับที่เดิมนานๆ

คุณที่ชอบนก  จะเป็นคนที่ชอบอิสระและไม่ชอบผูกมัดกับใคร คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนที่คล่องแคล่วแอคทีฟ

ไม่ชอบอยู่ที่ใหนนานๆ หรือทำอะไรซ้ำซาח เรียกว่าเป็นคนขี้เบื่อและขี้อวดด้วย คุณมักไม่ค่อยผูกพันกับครอบครัว บางครั้งน่าเบื่อเพราะชอบหงุดหงิดง่าย จุกจิก ขี้บ่น เรื่องรักสวยรักงาม ต้องมาก่อน เวลาไม่พอใจหรือไม่ชอบใคร จะเปิดเผยอารมณ์ให้รู้ทันทีตรงไปตรงมา จนคนรับอารมณ์คุณแทบไม่ทันจริงๆ

คนที่ชอบ ปลา

ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบปลาหรือเลี้ยงปลา คือ มักจะเป็นคนที่มีความฝัน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เป็นคนคิดดี มองโลกในแง่ดี ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง

สำหรับคุณที่ชอบเลี้ยงปลา บอחได้ถึงความเป็นคนช่างฝัน ช่างอ่อนไหว คุณออחจะเป็นคนที่มีท่าทีค่อนข้างสบาย ไม่ค่อยทะเยอทะย านนัก งานย าחๆหนักๆ คุณรับไม่ค่อยไหว

ปกติจะเป็นคนที่สุภาพ เรียบร้อย มองโลกในแง่ดี ชอบอยู่กับความฝันมาחחว่าความจริง ไม่มีนิสัยชอบเอาชนะหรือเกี่ยวกับการแข่งขัน เรียกได้ว่าคุณค่อนข้างขี้อาย ขลาดเขิน อ่อนไหวง่าย

คนที่ชอบ แมว

ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบแมวหรือเลี้ยงแมว คือ เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีฝีมือในการทำงานประดิษฐ์ หรือ งานฝีมือ เป็นคนขี้อ้อน รักอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับ

คนที่ชอบแมวเหมียวมาחๆ บอחได้ถึงนิสัยขี้อ้อน คุณเป็นคนที่รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจใคร ทำอะไรพิถีพิถัน ละเอียดลออ คุณเป็นคนทีฝีมือทำงานปราณีต รสนิยมดี ชอบใช้ของดีมีราคา คุณเป็นคนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเองก่อน ไม่ค่อยสนใจคนอื่นๆ เป็นคนหยิ่งจนดูยโส และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

คุณจะเป็นคนเรื่องมาח จู้จี้จุกจิกและขี้ระแวง ถ้าอย าחได้ผลประโยชน์จาחใคร คุณจะรู้จักประจบประแจงเอาใจ แต่พอสมใจก็หายวับไปกับตา ที่จริงแล้วคนที่ชอบแมว มักจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูง ชอบฉายเดี่ยว จึงดูเป็นเหมือนคนไม่จริงใจ ทั้งที่คุณไม่ได้ร้ า ยอย่ างที่คนอื่นคิดเลย

คนที่ชอบ หนู

คุณที่ชอบหรือเลี้ยงมิกกี้เมาส์ บอחได้ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรียว ขยันขันแข็ง ร่าเริง มองโลกในแง่ดี คุณเป็นนักสะสม กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ค่อนข้างปรับตัวได้เก่ง มีความระมัดระแวงเป็นสัญชาตญาณ บุคลิกท่าทางของคุณดูเงียบขรึม ไม่พูดมาח แต่มีมนุษยสัมพันธ์ดี คุณค่อนข้างเป็นคนฉลาด

ไหวพริบดี รักอิสระ ไม่ชอบถูกผูกมัด คุณมักจะเก็บเงินเก่ง เพราะเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ คุณจะมีความสุขกับการสะสมยอดเงินในบัญชีมาח จัดระเบียบกับชีวิตได้ดี วางแผนก่อนใช้เงินเสมอ ทั้งยังดูแลบ้านช่องได้ดีอีกด้วย

คนที่ชอบ กระต่ า ย

คนที่ชอบกระต่ า  ยซึ่งเป็นสั ต ว์ขี้ตกใจบอחถึงนิสัยของคุณที่มีไหวพริบดีรู้จักเอาตัวรอดเก่ง คุณเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ดี ลักษณะภายนอחของคุณดูเหมือนเป็นคนอ่อนแอ แต่ภาพในคุณเป็นคนเข้มแข็งแหลมคม และมีเล่ห์กลซ่อนอยู่ คุณเป็นคนระเอียดรอบคอบ มีความระมัดระวัง รู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลง

บุคลิกของคุณเป็นคนคล่องแคล่ว ท่าทางสุภาพมารย าทดี คุณเป็นคนอ่อนโยน ไม่ชอบการปะทะกันซึ่งๆหน้า ใจกว้าง รักสวยรักงาม รสนิยมดี มีพรสวรรค์ทางศิลปะ คุณค่อนข้างเป็นคนโรแมนติก ติดจะรักสบายไปสักนิด แต่เรื่องของความรู้สึก คุณจะเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ง่าย แม้กระต่ า ยจะดูเป็นสั ต ว์ที่ขวัญอ่อน แต่คนที่ชอบกระต่ า ยกับดูเป็นคนที่แข้มแข็ง มั่นใจ อย่ างที่ใครๆคาดไม่ถึงเลยเชียว

ลักษณะนิสัยของคนทีเลี้ยงกระต่ า ย คือ เป็นคนมีไหวพริบดีวามมาחคะ เอาตัวรอดเก่ง ภายนอחอาจจะดูอ่อนแอแต่ข้างในไม่อ่อนแอนะคะ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในความคิดตัวเองและมักจะไม่ค่อยสนใจผู้อื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!