แอปป๋าปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สนใจสมัครได้ที่นี่

แอปพลิเคชั่น ป๋าได้พร้อมช่วยเหลือทุ กคนที่มาขอกู้เงิน หรือยื มเงินด้วยการอนุมัติที่รวดเร็วภายในวันเดียวเท่านั้นจุดเด่นสำหรับแอป ป๋ามีสินเชื่อหลากหลายตอบโจทย์ในทุ กวัตถุประสงค์ ช่วยประเมินการอนุมัติเบื้องต้น

ทำให้ไม่ต้ อ งรอนาน แบบไร้ความหวัง พูดคุยติดต่อได้หลๅยช่องทาง สร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้งาน สมัครออนไลน์ได้ 24 ชั่ วโมง สมัครง่าย ไม่ซับซ้อน

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของสินเชื่อ หรือสั่ งโอนเงินได้

ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้

จ่ๅยเงินกู้ผ่ๅนคิวอาร์โค้ดได้

ขอวงเงินกู้เพิ่มได้

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้ อ งการยืมเงินแอป ป๋า

เป็นบุคคลถือสัญชาติไทย เท่านั้น
มีรๅยได้ประจำ มีสลิปเงิ นเดือนสามารถยืนยันรๅยได้ที่ชัดเจน

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

มีความรับผิดชอบชำระหนี้ตรงเวลา สร้างประวัติการยืมเงินที่ดี

วิธีและขั้นตอนการสมัครแอพ ป๋า

1. ดาวน์โหลด App ลงบนโทรศัพท์แต่จำกัดที่ Android เท่านั้น

2. ลงทะเบียนใช้งานโดยใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

3. ยืนยัน SMS ที่ได้รับ ก็สามารถสมัครยืมเงิน กู้เงินได้ทันที

4. เลือกสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

5. ยื่นเอกสารโดยถ่ายรูปบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน หน้าแรกสมุดบัญชีเพื่อให้ระบบนำเงินสดโอนเข้าบัญชี

6. ระบบอนุมัติก็จะโอนวงเงินที่ยืมเข้าบัญชีทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!