สงสารคุณยๅย

เรียกได้ว่าการระบๅดครั้งนี้ ทำให้หลายคน ต้องไปกั กตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อย

หรือ วัยกลางคน และตอนนี้ เป็นที่น่าเศร้ ามาก สำหรับคุณยๅยที่ต้องกั กตัว

ด้านผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ ตะวัน แรมรอน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โอย คุณยา ยครับ

 

 

ขอให้หายในเร็ววันครับคุณย า ย ให้กำลังใจพี่น้อง ที่ ตำบล เมืองปราสาท

อำเภอโนนสู ง นค รรา ชสีมา นะครับ เราจะฝ่ าฟั น วิกฤ ตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สงสารจัง หายไวๆนะครับ

อย่าปิดบังจะได้ระวัง อุทาหร ณ์นักเดินทาง สงสๅรทำบๅ ปค นเ ฒ่ าคั กแท้

 

 

แก่อยู่บ้านของแก่ดีๆ ก็เอาCV19มาฝากแ ก ยๅยอายุ 87 และ 88

ชาวตำบลเมืองปราสาท อ.โนนสูง นค รร า ชสีมา สู้สู้ครับคุณย าย

ขอบคุณที่มา : ตะวัน แรมรอน และเพจดา วแ ปดแฉ ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!