หมอยง เตือน รหนักกว่าปีที่แล้ว 100 เท่า

สำหรับสถานการณ์โควิด 19 ตอนนี้หลายๆคน ต้องกั ก ตัวหลายๆคน

ต้องทำงานที่บ้าน และอีกหลายคนตอนนี้ ต้องอยู่ใน รพ สนาม

โดยด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรว ร ร ณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรั สวิทย าคลินิก

ภา ควิชากุ มา รเว ชศา สตร์ คณะแพท ยศาสตร์ จุฬ าลงก รณ์มห าวิทยาลัย

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เกี่ยวกับการแพ ร่

รอบใหม่ โดยระบุว่า

การแพร่ มีผู้ป่ว e จำนวนมากในกรุงเทพฯโดยมีต้นตอจากสถานบันเทิง

ผู้ที่ติดส่วนใหญ่จะมีอายุไม่มาก อาการจึงไม่มีรุนแ ร ง หรือไม่มีอาการเป็นจำนวนมาก

จึงทำให้ยากต่อการควบคุม เพราะผู้ติด จะไม่รู้ว่าตัวเองมี จึงสามารถแพ ร่กระจาย

โดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนยอดผู้ป่ว ยในเดือนเมษายนนี้ มากกว่ากัน

มาก หรือเปรียบเทียบง่ายๆปีที่แล้วเป็นหลักสิบ ปีนี้เป็นหลักร้อยต่อวัน

 

สมมุติว่า การแพ ร่ดครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า และมาตรการต่างๆของเรา

น้อยกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า เท่ากับว่าความรุนแ ร งของการแพ ร่ในปีนี้

เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว 100 เท่า

อยากให้ทุกคนมีความเคร่งครัดระเบียบวินัย การไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาล

ถือเป็นเรื่องดี แต่การนำโ ร คไปให้ท่าน ไม่ดีนะ การเดินทางครั้งนี้จำเป็นจะต้อง

 

มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องวิถีใหม่ การกำหนดระยะห่าง

หลีกเลี่ยงการสัมผัส และการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัย มีความจำเป็นสูงสุด

สังคมยุคใหม่ ถ้าใช้การเคารพ หรือเยี่ยม แบบออนไลน์ และงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น

จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดแพร่กระจายในขณะนี้

 

ขอบคุณที่มา : Yong Poovorawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!