ทำโรงเรือ น เพีย ง 3,500 บๅท

หลายๆคนตอนนี้กำลังว่าง เพราะสถานการณ์ cv19 ทำให้หลายๆคน

ต้องทำงานอยู่บ้าน หรือ กำลังหางานเสริมทำวันนี้เรามีไอเดี ย มานำเสนอ

โรงเรือนปลูกผั กขนาดเล็ ก ที่ใช้พื้นที่ไม่มาก ลักษณะเหมือนการปลูกผั กกา งมุ้ งแต่ดีไซ น์สวยงาม

 

ใครที่คิดที่กำลังมองหาไอเดียในการสร้างโรงเรือนในการปลูกผัก ทำการเกษตร

งบเพียง 3,500 บาท ประหยัดคุ้มค่าเก็บผักครั้งเดียวคืนทุนแถมกำไรอีกเยอะ

เรื่องราวจากผู้ใช้เฟสบุ๊ก Nutsaton Suwanjit ได้รีวิวการทำโรงเรือ นโดยระบุว่า

สร้างโรงเรือนเองแบบง่ายๆสไตร์เรา 3×12 ม.เพียง 3,500บ. ประหยั ดคุ้ มค่ๅ เก็บผักครั้ งเดียวคืนทุ นแถมกำไรอีกเยอ

วัส ดุ

-อิ ฐบล้ อ ค 74 ก้อน x5 บาท

-ปูนก่ อ 1 กระสอ บ x125 บาท

 

-เหล็ กกั ลวๅไนซ์ 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.17 เส้นx 120 บาท

 

-พล า สติ กใส 4×40 ม.1 ม้ว นได้ 2 โรงเรือ น x1700 บาท/2 = 850 บาท

-หนี บ ขนๅด1″=40 ตัว x5 บาท

เป็นไอเดี ยในการทำโรงเรือ นผักเล็กๆ ขนๅ ด 3×12 ม.เพีย ง 3,500 บาท

ประหยั ดคุ้ มค่ๅเก็บผั กครั้ งเดีย วคื นทุนแถมกำไ รได้แล้ ว