นำเกลื อมาช่ว ยดู ดทรั พย์

การนำเกลือมาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆ ซึ่งก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบ แต่ละความเชื่อ แต่ต่างก็ใช้เกลือเท่านั้นเกลือมาทำอย่ างไรได้บ้าง และมีประโยช น์อย่างไร

1. โ ร ย รอบบ้านและผสมน้ำอาบ

ความเชื่ อนี้ว่ากันว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอั ปมง ค ลได้ ในสมัยโบร าณการไปงานที่อัปมงคล งานที่ไม่ดี เมื่อกลับมาบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้านก็แนะนำว่าให้ โ ร ย เกลือเข้าทางเข้าบ้านเสียก่อน จึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้าน

หรือน้ำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ ไปละลายน้ำร้อ น เสร็จแล้วก็มาผสมกับน้ำธร ร มดา แล้วเราก็จะได้เกลือเข้มข้น

นำมาอาบให้ทั่วทั้งศีรษะจรดปลายเท้า แล้วก็ทิ้งไว้ 3-5 นาที ที่อยู่ในน้ำอุ่น หลังจากนั้นเราก็นำมาอาบด้วยน้ำสะอาด

ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ และแชมพูสระผมอีกรอบ สุดท้ายถ้าจะให้ดีควรมีน้ำมนต์เก็บเอาไว้ แล้วอาบน้ำม น ต์เช็ดตัวก็จะยิ่งดี

2.ล้างสิ่งของเพื่อดูดสิ่งอัปม ง ค ล

สำหรับในเ รื่ อ งของศาสตร์ฮวงจุ้ย การนำเกลือมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ คือ การนำเกลือมาช่วยในเ รื่ อ งของการขับไล่สิ่งอัปมงค ล ในบ้านเรือน

บ้านที่มีปัญหา มีแต่เ รื่ อ ง มีแต่ความทุ ก ข์ หรือบ้านที่เป็นบ้านมือสอง รถยนต์มือสอง ก็สามารถล้างอาถ ร ร พ์ไม่ดีเหล่านั้นได้

โดยให้นำเกลือเม็ดมาผสมกับเศษสต า งค์กี่บาทก็ได้ เมื่อผสมกันแล้วจึงนำไปโปรยนำไปหว่ านให้ทั่วบ้านให้ทั่วรถ แล้วทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้นให้ล้างทำความสะอาด เหรียญที่เหลือห่อใส่ผ้าขาวบาง แล้วนำไปถว า ยวัดหรือนำไปวางไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่

3.วางหน้าห้องน้ำ

ความเชื่ อเกี่ยวกับเกลือ ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรั พ ย์ ดึงดูดโชคลา ภให้เข้ามาบ้านได้ และยังสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งร้ า ยได้ คนจีนมักจะมีการแก้ฮวงจุ้ยที่ไม่ดี

เช่น ห้องน้ำ ที่มีตำแหน่งไม่ดี ก็จะแก้โดยการนำชามใส่เกลือเอาไว้ในห้องน้ำห้องครัว มีเกลือติดไว้ที่ห้องเสมอ

เกลือเป็นสิ่งของที่มีติดบ้านทุกบ้าน อีกทั้งยังราคาไม่แพ งมาก นำมาทำแบบนี้ดูก็ไม่เสียห ายอะไรมาก ไม่แน่ว่าจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้

ดึงดูทรั พ ย์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี อย่ างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจาร ณญ าณ