วิธีเเ ก้เคล็ ดหม อดูทั ก

เเน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงการดูด ว งเกี่ยวกับความรัก สาวๆจะชื่นชอบเป็นพิเศษ ถ้าท่านได้ไปดูดว งเรื่องความรัก แล้วเจอหม อดูทักว่าคนที่คบอยู่ไม่ใช่เนื้ อคู่กัน ถึงขั้นต้องเลิก จะทำอย่า งไร เรามีบทความน่าสนใ จมาให้ท่านลองชมพร้อมกันเลย

เรามี วิ ธี ก า ร รับมือเมื่อหม อดูทักว่าต้องเลิกกับแฟน

1.ตั้งสติ อย่ าคิดมาก

 

ถึงคุณจะเชื่ อหม อดูคนนั้นแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ต้องมีสติในการคิดวิเคราะ ห์ เหตุผลในการเลิก หรืออย่ าคิดมาก เพราะบางครั้งคำทำนา ยอาจไม่เป็นจริงก็ได้ คนที่รู้ดีที่สุดคือคุณสองคน หากความรักความสัมพัน ธ์แข็งแรงมากพอ ก็อย่ านำมาบั่นทอนความรู้สึกดีๆต่อคนที่รักเลย

2.ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจ น์

ห ม อดูอยากจะทักอะไรก็ปล่อยเข าไป อะไรดีให้เก็บใส่ใ จ อะไรไม่ดีต้องคอยระวั ง หากว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าชีวิตรักกระท่อนกระแท่น สิ่งที่ควรทำคือ ทำทุกวันให้ดีที่สุด ดูแลกันและกันให้มากขึ้น ใส่ใ จเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าปล่อยปละละเลย ตรงไหนของเราที่ยังบกพร่องก็ต้องปรับปรุง

3.ชวนกันไปทำบุ ญ

เพื่อความสบายใจ กันไว้ดีกว่าแก้ ก็ควรชวนแฟนคุณไปทำบุ ญ ไม่ว่าจะเป็นการ ตักบาตร ถวา ยสังฆท า น ไหว้พระ เพื่อแผ่นบุ ญ กุศ ลเสริมฐานบุ ญให้กันและกัน ป้องกันไว้ไม่เสียหาย ถือเป็นการทำบุ ญเสริมชะต าความรัก ไม่ให้มีอุปส ร ร ค

4.ถาม วิ ธี แก้เคล็ ดจาก ห ม อ ดู

หากทำทั้ง 3 ข้อแล้ว ยังไม่สบายใจ ก็ให้ถามหม อดูไปตรงๆเลย มี วิ ธี แก้เคล็ ดหรือแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ความรักของคุณยืนยาว ซึ่งอาจมี วิ ธี ก า รที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับดว งของคุณทั้งคู่