สิ่งดีๆ 6 อย่างที่จะได้จากการแกล้งໂง่

บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องแกล้งໂง่บ้าง อย่าทำตัวฉลาดหรือรู้ทันคนอื่นจนเกินไป เพราะเราอาจจะไม่เห็นอีกมุมหนึ่งของคนอื่นก็ได้ การแกล้งໂง่ บางครั้งก็มีข้อดี หากเราแกล้งໂง่เพื่อลองใจว่าเขาจะเอาเปรียบเราไหม หากเขาเอาเปรียบเรา เราก็จะได้รู้ว่าคนๆ นี้ไม่จริงใจ คบไม่ได้ อีกอย่างการทำตัวเก่งหรือฉลาดเกินไป อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเราหรอกนะ เพราะคนส่วนใหญ่ เขาจะระวังตัว ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงๆ แล้วเขาคิดอะไรอยู่ การแกล้งໂง่ทำให้เราได้เห็นธาตุแท้ของคนได้ง่ายขึ้น

คงไม่มีใครอย ากดูเป็นคนໂง่ในสายตาคนอื่น แต่การพย าย ามทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ในขณะที่การแกล้งໂง่ ที่ดูเหมือนเป็นแง่ลบนั้นกลับได้ประโยชน์มากกว่า

“คนໂง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งໂง่”

1. ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็น “เจเนรัลเบ๊”ของที่ทำงานไปโดยปริย าย เมื่ออยู่บ้าน แทนที่จะได้พักผ่อน ก็กลับต้องทำโน่นทำนี่ จนกลายร่างเป็น “คุณแจ๋ว” ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงานตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมองว่าໂง่ หรือทำอะไรไม่เป็น ก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่องที่จำเป็นมากกว่า อย่างการวางแผนเพื่อเดินตามความฝัน

2. ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่ง ก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้านทุกอย่าง แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยก็ตาม แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้านไม่เก่ง จะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้

3.ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลี คิดว่าเธอเป็นคนฉลาด และเธออย ากให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึงพย าย ามทำตัวเป็นคนฉลาด แน่นอน เธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ดขาด เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เธอจึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย

ส่วนวิชชุดา เธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับอัญชุลี เธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาด ซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอไม่กังวลว่าใครจะมองเธอว่าໂง่ เมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ เธอกล้าที่จะถาม และขอคำแนะนำจากคนอื่น ทำให้ความสงสัยถูกกำจัดทิ้งไป และถูกแทนที่ด้วยความรู้ วิชชุดาจึงรู้มากขึ้น

ในขณะที่อัญชุลียังคงไม่รู้อยู่เหมือนเดิมด้วยความที่คนอวดฉลาด ต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้เพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นมองว่าตนเองໂง่ หารู้ไม่ว่า การไม่ถามหรือการพย าย ามทำตัวฉลาดนี่ล่ะ ตัวการสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นคนໂง่หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้ และเอ่ยปากถามออกไป ไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยได้ และความໂง่ก็จะหายไป แต่หากไม่กล้าถาม ความสงสัย และความไม่รู้ก็จะยังอยู่ตรงนั้น ความໂง่ก็ด้วย การถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไป จึงเป็นการໂง่เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถามทั้งที่ไม่รู้ จึงเหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้กับความໂง่ไปตลอดชีวิต

4.ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับอึ่งอ่างที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้

ตรงกันข้ามกับคนแกล้งໂง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงไม่คับแคบ และยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาดจะยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลังเข้าคลองไปทุกที

5. ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัยถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกันที่บาร์เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และแกล้งໂง่เออออตามเธอทุกอย่าง เธอจึงคุยอะไรต่อมิอะไรให้เขาฟังมากมาย ตั้งแต่เรื่องหน้าที่การงานว่าเธอทำงานอะไร  มีปัญหากับเจ้านายอย่างไร มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้าง เธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไร ทำไมจึงเลิกกัน เธอชอบอะไร ไม่ชอบอะไรตลอดจนเธอไปศัลยกรรมจมูกที่ไหน

บรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้อมูลต่างๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้รื่องราว และไมมี่พิษภัยอะไรหรือพูดง่ายๆ คือแกล้งໂง่นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆ ตายใจจนไม่ทันได้ระวังตัวคุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งໂง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่นมองว่า คุณเป็นคนໂง่คนหนึ่ง ที่ไม่มีพิษสงอะไร จะทำให้เขาระวังตัวน้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่อย ากรู้ได้เพียงแกล้งໂง่เท่านั้น

6.ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ยงๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องໂง่ ๆ เด็ดขาด ทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

ถ้าไม่ยอมแกล้งໂง่ เปิดใจรับฟังบรรดาพนักงานขายทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่า มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้น

ปรัชญาเรื่องสายตาสั้นสายตาย าว

ชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนนึงสายตายๅว อีกคนหนึ่งสายตาสั้น ทั้งสองคนนั้นเรือพลิกคว่ำกลางทะเลขณะที่ต่างคนต่างก็กระเสื อกกระสนพยุงตัวอยู่กลางทะเลจู่ๆ คนสายต ายๅวก็เห็นเรือน้อยลำหนึ่งลอยห่างอยู่ไม่ไกลและดูเหมือนมันกำลังลอยมาทางพวกเขาเพื่อนที่สายต าสั้นก็เห็นเหมือนกัน แต่เห็นแบบพร่ๅมัว ทั้งสองคนต่างพากันออกแรงว่ายอีกครั้งเพื่อจะไปถึงเรือลำนั้น ว่ายไปๆคนที่สายตายๅ วก็หยุดซะงั้น เพราะเขาเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่เรือแต่เป็นเพียงแค่ขอนไม้เท่านั้นแต่คนที่สายตาสั้นไม่รู้ว่านั่นคืออะไร เขา ยังคงพ ย าย ามพาตนเองไปถึงเรือน้อยลำนั้นให้ได้

เมื่อเขาว่ายไปถึงท่อนไม้ท่อนนั้นได้ ก็พอดีกับที่เขาเห็นว่าฝั่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่ อีกเพียงนิดเดียวแค่นั้น..เพื่อนที่สายต ายๅวได้จากไปกลางทะเลส่วนเขารอดว่ากันว่า เรื่องบางเรื่องไม่รู้ดีกว่ารู้นะ หูหน วกสงบกว่าหูดี วิเคราะห์เก่งไม่เท่าลงมือทำ มันคือสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่า “ทำตัวໂง่ บ้างก็ดีเหมือนกัน”

ที่จริง ความสุขและความสงบอาจซ่อนอยู่กับความ ໂง่ บ้างก็ได้ เพราะเมื่อไหร่ที่เราฉลาดและรู้เท่าทันคนอื่นความสุขความสงบก็คงหๅยไปจากชีวิตเราในทันที

ขอบคุณที่มา http://www.siamlandnews.com ,เรียบเรียงโดย esanlandnews