คนที่จิตใจคับแคบ มักแปรเจตนาคนอื่นไปในทางที่ผิด

บุคคลในกะลา มักแปรเจตนาของผู้อื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ เราทุกคนล้วนแล้วมีความคิดที่แตกต่างกัน ต่างคนก็ต่างมุมมอง ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ข้อคิดเตือนใจนี้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ลืมว่า ควรดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้างและมีความสดใสอยู่เสมอ ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ดีอยู่เสมอ

สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบหรือใจกว้าง คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้าคุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุมคุณก็คือกระถางหญ้า คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา คุณถูกของล้ำค่าปกคลุมคุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดา

ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้อยของเขา ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้น ผลมันก็เกิดตามมาเอง แต่คนเราไม่ทำอย่างนั้น ส่วนมากต้องการแต่สิ่งดี ๆ แต่ไม่สร้างความดี แล้วมันจะเกิดมาจากไหนได้ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละ เมื่อได้สิ่งไม่ดี ใจมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันที

คนเหล่านี้จะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่น ต่อให้ใครมาทำดีด้วยก็จะมักมองว่าคนนั้นคิดร้ายกับตน ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงคนที่มีจิตใจคับแคบเอาไว้ซะ เพราะคนพวกนี้ไม่มีวันจะเป็นมิตรกับคนอื่นได้เลย หากเราฝืนพย าย ามคบกับคนพวกนี้ ชีวิตของเราจะไม่มีความสุข เพราะคนเหล่านี้มักจะพย าย ามยัดเยียดความทุก ข์ มาให้คนอื่นเสมอไม่เคยที่จะนึกถึงจิตใจคนอื่นนอกจากตัวเอง

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่แย่ ชอบมองทุกอย่างในแง่ลบไปหมด ต่อให้คุณพย าย ามพูดหรือให้สติคนพวกนี้มากแค่ไหน เขาก็ไม่รับฟังหรือไม่พย าย ามปรับปรุงตัวอย่างเด็ดขาด เรียกว่าเป็นคนที่มีทิฐิสูง ยากที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวได้ ควรที่จะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียว ไม่ควรเอาใครเข้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาด
มุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิดที่เราเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต คือสิ่งที่กำหนดขนาดความสุขของชีวิตเรา ลองฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในมุมบวก