แบบบ้านสไตล์มินิมอลชั้นเดียว สวยงามน่าอยู่

บ้ๅนสไตล์มินิมอลชั้นเดียว ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น จะสวยงามแค่ไหนลองไปชมกันเลยค่ะ

ลักษณะของบ้ๅนหลังนี้เป็นบ้ๅนชั้นเดียวยกพื้น ออกแบบในสไตล์มินิมอล

ตั วบ้ๅนมีการออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่าย มีห ลั งคาท ร งหน้าจั่วที่มีลั กษณะ

ท ร งสโ ล ป ตั วบ้ๅนตกแต่งด้วยโทนสีไ ม้ที่ดูอ บอุ่ น บ ริเว ณหน้าบ้ๅนจะเป็นพื้นที่เฉลียงขนๅดพอเหมาะไว้นั่งพักผ่อนช มวิ วหน้าบ้ๅน