แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟท์หลังเล็ก งบก่อสร้าง 350,000 บาท

บ้ๅนสไตล์โมเดิร์นลอฟท์หลังเล็ก ขนาดกะทัดรัด งบก่อสร้าง 350,000

โดยบ้ๅนหลังนี้ได้รับการเผยแพร่จๅกจๅก เอเอเซอร์วิท เชียงใหม่ จะสวยงามมีรายละเอียดเป็นอย่างไรลองไปชมกันเลย

โดยลักษณะของบ้ๅนหลังนี้เป็นบ้ๅนชั้นเดียว ตัวบ้ๅนออกแบบในรูปท ร งที่สวยงามทันสมัยตามแบบบ้ๅนสไตล์โมเดิร์นฐานของบ้ๅนออกแบบให้ยกพื้น

โครงสร้างของบ้ๅนก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่งผนังด้วยสไตลืลอฟท์

มีพื้นที่ระเบียงขนาดพอเหมาะไว้นั่งพักผ่อนชมวิวโดยรอบ บริเวณรอบบ้ๅนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น