แบบบ้านไม้ทรงใต้ถุน งบ 450,000 บาท

บ้ๅนไม้ท ร งใต้ถุน ขนาดกะทัดรัด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ งบ 450000 บ้ๅนหลังนี้เป็นบ้ๅนของคุณ Thipprapa Wongpraseart จะสวยงามแค่ไหนลองไปชมกันเลย

บ้ๅนไม้ท ร งใต้ถุนหลังนี้ลักษณะของบ้ๅนเป็นบ้ๅนไม้ ยกใต้ถุนสูง หลังคาท ร งจั่ว โครงสร้างบ้ๅนไม้ผสมผสานปูน มีพื้นที่ระเบียงด้านหน้า ต่อเติมพื้นที่เฉลียงด้านข้าง

ตัวบ้ๅนประกอบไปด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 450,000 บๅท ขนาด 8*10 เมตร ตัวบ้ๅนออกแบบได้สวยงามและเข้ากับบรรยากาศรอบบ้ๅนได้อย่างลงตัว