วิธีไหว้เเม่ย่านางรถ ไหว้ให้ถูกช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย

ไหว้เเม่ย่านางให้ถูกวิธี เสริมดวงบารมีชีวิตให้ดีขึ้นลองทำตามนี้

เตรียมของมีดังต่อไปนี้

1 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง ใช้กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆ อีก 4 อ ย่ า ง

2 ข้าวสวย 1 ถ้วย

3 น้ำสะอาด 1 แก้ว

4 หมาก,พูล,ย า เ ส้ น สีฟัน 3 คำ

5 ย า สู บ 3 ม ว น

วิธีไหว้แม่ ย่ า นาง

ช่วงเวลาไหว้ควรเป็นตอนเช้า เมื่อจั ดเตรียมของไหว้เสร็จแล้ว จ ากนั้นให้สตาร์ทรถ แล้วบีบแตร 3 ที เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จๅกนั้นจุดธูปจำนวน 9 ดอก

ขั้นตอนต่อไปให้กล่าวคำถวายดังนี้ (เฉพาะแม่ ย่ า นางรถอย่างเดียวเท่านั้น)

คำถวายของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ ย่ า นางรถ

ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

Thai woman with yellow flower garland in hand and praying in the new car for lucky, safety in Thai style

ต่อจๅกนั้นเราก็ขอพร ขอความร่ำรวยขับขี่ปลอดภัย การงานเจริญรุ่งเรือง อะไรก็ว่าไป และรอประมาณ 20 นาที หลัง

จๅกนั้นจุดย า สู บ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรออีกประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค อ ย่ า ให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย า จามะ