5 สิ่งห้ามทำวันพระ ก่อให้เกิดเรื่องไม่ดี

วันwsะห้ๅมทำเด็ ดขๅด

1 ห้ามมี เ w ศ สัมพันธ์ในวันwsะ วันโกน วันwsะใหญ่ อย่างเช่นวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เนื่องจากวันนั้นๆ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ไม่ควรทำกิจกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก ทางโลกีย์มากนัก สิ่งที่ควรทำคือการเข้าวัดทำบุญ

2 ละเว้นจากการทำบาปทั้งหมด อย่างน้อยๆ ต้องปฏิบัติตามศีล 5 ให้ได้ ง่ายๆ สั้นๆ เน้นทำความดี

3 เลื่อนภารกิจสำคัญออกไปหากทำได้ เนื่องจากในอดีตคนโบราณต้องการให้ชาวบ้านเดินทางไปวัดทำบุญมากกว่าทำกิจกรรมอื่นๆ

4 มีความเชื่อว่าหากมี เ w ศ สัมพันธ์ในวันwsะ จะทำให้เทวด าประจำตั วมีฤกษ์เดชน้อยลง ไม่สามารถปกป้องเราได้เท่าที่ควร และเป็นช่องว่างให้สิ่งชั่ วร้ ายเข้ามาใกล้เราอีกด้วย

5 หากไม่ต้องการให้ลูกในท้ อ งเป็นเปรตมาเกิด ไม่ควรมี เ w ศ สัมพั นธ์ในเดือนกันยๅยน เพราะช่วงนี้ผีเปรตจะออกหากินวุ่นวาย และอาจหลงมาจุติเป็นลูกคุณได้

นอกจากนี้ โบราณเขายังถืออีกว่า ห้ามขอขณะไหว้wsะ จากเ รื่ อ งดีจะกลายเป็นร้ า ย สำหรับวันนี้เราจะขอหยิบเ รื่ อ งราวของการไหว้wsะ ซึ่งการไหว้wsะนั้นเป็นการแสดงความศรัทธาและคนไทยก็มักจะขอพรทุกครั้งในขณะไหว้wsะ แต่คุณรู้ไหมค่ะว่าการไหว้wsะนั้นจะมีอยู่หลายข้อที่โบราณถือว่าห้ามขอพรขณะไหว้wsะ เพราะแทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับเจออุปสรรคแทน