แบบบ้านทรงโมเดิร์นชั้นเดียว ขนาดกะทัดรัด งบ 300,000 บาท

แบบบ้านท ร งโมเดิร์นชั้นเดียว ขนาดกะทั ดรั ด งบ 300,000

เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก จะสวยงามแค่ไหนลองไปชมกันเลย

ลั กษณะขอ งบ้ๅนหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว ออกแบบด้วยดีไซน์โมเดิร์นที่สวยงาม

หลั งคาเพิ งแหงน มุงด้วยเมทัลชีท โค ร งสร้างของบ้ๅนทั่ วไปก่ ออิฐฉๅบปู น

ตั วบ้ๅนขนาด 6*12 เมตร ตกแต่งบ้านด้วยโทนสีเทา ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ 300,000 บาท รวมค่าช่างแล้ว