ทำตามนี้แก้ปัญหาหนี้สิน ทำบุญไม่ขึ้น

ห นี้ สินเยอะ ทำงานเท่าไหร่ เ งิ น ก็ไม่เคยเหลือเก็บ หามาได้เท่าไหร่ก็มีอันให้ต้องใช้เสมอ ไม่ว่าจะหาได้มากกว่าคนอื่นสิบเท่าก็ต้องจ่ายมากกว่คนอื่นสิบเท่า

คนแบบนี้เรียกว่าคนทำบุญไม่ขึ้น ทำมาค้าขายลำบาก เหนื่อยจนสายตัวแทบขาด หา เ งิ น เหมือนจะรวยก็ไม่รวย

1 ให้สะสมเหรียญสิบ ไว้จนครบ 120 เหรียญ เมื่อครบ 120 เหรียญ ก็ให้ห่อด้วยผ้าขาว จะใช้ผ้าอะไรก็ได้ ขอให้เป็นสีขาวสะอาดๆ

หากสงสัยว่า ทำไมต้องเป็น 120 เหรียญ ก็เพราะว่า 1 เหรียญสิบ จะแทนจิตของเรา 1 ดวง โดยจิตของมนุษย์มีทั้งหมด 121 ดวง จึงใช้ 120 เหรียญ ย้ำว่าใช้แค่ 120 เหรียญเท่านั้น

2 จากนั้นก็ให้นำเหรียญที่สะสมแล้วห่อผ้าขาวไว้นี้ ไปถวายวัด ถวายที่ตู้ชำระ ห นี้ สงฆ์ หรือจะเอาไปช่วยเหลือคนที่ ย า ก ไ ร้ ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก

3 สำหรับใครที่จะนำไปถวายตู้ชำระ ห นี้ สงฆ์ ก่อนถวายให้ไปกราบwsะปsะธานในโบสถ์ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน wร้อมกล่าวคำอาsาธนาศีล ดังนี้

 

เมื่อเราได้นำ เ งิ น ที่เก็บสะสม และตั้งใจอย่างบริสุทธิ์นี้เพื่อเป็นบุญกุศล ก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงที่มาวุ่นวาย และช่วยสนับสนุนหน้าที่การงาน รวมถึงการค้าขายให้ดียิ่งๆขึ้นไป ทำให้การ เ งิ น ดีขึ้น ชีวิตก็จะดีขึ้นตาม

การวางแผนทางการ เ งิ น ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตมี เ งิ น เก็บ เริ่มจากจุดเล็กๆ ค่อยๆเก็บไปจนเป็นนิสัย เลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รีบใช้ ห นี้ ให้หมด แล้วเริ่มเก็บ เ งิ น ตั้งแต่อายุยังน้อย

แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเรา ที่อยู่บนความไม่ปsะมาท รู้จักใช้ รู้จักเก็บออม ก็จะทำให้ชีวิตไม่ต้องพบเจอกับความ ลำ บ า ก ยามมีก็ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่เขา ลำ บ า ก กว่าเรา