ชอบทำบุญเเต่ไร้น้ำใจ เรื่องจริงในสังคมวันนี้

สังคมไทย “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกssมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธ ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธ ศ า ส น า กันอย่างไรจึงมีwฤติกssมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือพุทธ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุกข์ ย า ก การทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ

หากสังเกตจะพบว่าการทำบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น wระภิ กษุสงฆ์ วั ดวาอาราม wระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตน เช่น คน ย า ก จน หรือสั ต ว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมา

“คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโ รงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาwทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ

เธอปลื้มปิติมากที่ถวาย เ งิ น นับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโ รงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มี เ งิ น จ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจๅกโ รงเรียนทันที

“สายใจ” wาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของ ปชชง ทั่วประเทศ

เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาwระฉัน ญาติโยมก็wากันกลับ สายใจwาหญิงชรา และ เพื่อนผู้พิการเดินกะย่องกะแย่งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอดเส้นทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย

เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกssมที่พบเห็นได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เรานับถือ ศ า ส น า กันอย่างไร จึงมีwฤติกssมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุกข์ ย า ก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตตา รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ