โบราณว่า 5 สิ่งต้องห้ามทำในวันพระ

วันwsะห้ามทำเด็ดขาด

1 ห้ามมี เ w ศ สัมพันธ์ในวันwsะ วันโกน วันwsะใหญ่ อย่างเช่นวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เนื่องจากวันนั้นๆ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ไม่ควรทำกิจกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก ทางโลกีย์มากนัก สิ่งที่ควรทำคือการเข้าวัดทำบุญ

2 ละเว้นจากการทำบาปทั้งหมด อย่างน้อยๆ ต้องปฏิบัติตามศีล 5 ให้ได้ ง่ายๆ สั้นๆ เน้นทำความดี

3 เลื่อนภารกิจสำคัญออกไปหากทำได้ เนื่องจากในอดีตคนโบราณต้องการให้ชาวบ้านเดินทางไปวัดทำบุญมากกว่าทำกิจกรรมอื่นๆ

4 มีความเชื่อว่าหากมี เ w ศ สัมพันธ์ในวันwsะ จะทำให้เทวดาประจำตัวมีฤกษ์เดชน้อยลง ไม่สามารถปกป้องเราได้เท่าที่ควร และเป็นช่องว่างให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาใกล้เราอีกด้วย

5 หากไม่ต้องการให้ลูกในท้องเป็นเปรตมาเกิด ไม่ควรมี เ w ศ สัมพันธ์ในเดือนกันยายน เพราะช่วงนี้ผีเปรตจะออกหากินวุ่นวาย และอาจหลงมาจุติเป็นลูกคุณได้

นอกจากนี้ โบราณเขายังถืออีกว่า ห้ามขอขณะไหว้wsะ จากเ รื่ อ งดีจะกลายเป็นร้ า ย สำหรับวันนี้เราจะขอหยิบเ รื่ อ งราวของการไหว้wsะ ซึ่งการไหว้wsะนั้นเป็นการแสดงความศรัทธาและคนไทยก็มักจะขอพรทุกครั้งในขณะไหว้wsะ แต่คุณรู้ไหมค่ะว่าการไหว้wsะนั้นจะมีอยู่หลายข้อที่โบราณถือว่าห้ามขอพรขณะไหว้wsะ เพราะแทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับเจออุปสรรคแทน