ปีกระเป๋าตามวันเกิดช่วยดึงดูดทรัพย์

คนที่เกิดวันจันทร์

สีที่ถูกโฉลก

สีน้ำตาล สีทอง สีส้ม โดยเฉพาะสีส้มจะช่วยเสริมในเรื่อง โ ช ค ลาภ

สีฟ้า มีคนคอยช่วยเหลือและอุปถัมภ์

สีน้ำ เ งิ น จะได้รับกาsเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่

สีม่วงหรือสีดำ เสริมเสน่ห์ มีคนนับหน้าถือตา

สีที่ไม่ควรใช้

สีแดง ทำให้ภาwลักษณ์ไม่น่ามอง และไม่น่าคบหา

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันจันทร์

ธนบัตsใบละ 2O บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 56 หรือ 65

คนที่เกิดวันอังคาร

สีที่ถูกโฉลก

สีชมพู สีเหลือง สีครีม สีขาว ทำให้เป็นคนอ่อนโยนและมีสติมากขึ้น สีเทา สี เ งิ น เสริม โ ช ค ลาภ

สีที่ไม่ควรใช้

สีดำ สีม่วง ช่วยเพิ่มความใจร้อนมากขึ้น

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอังคาร

ธนบัตsใบละ 5O บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 36 หรือ 63

คนที่เกิดวันพุธ

สีที่ถูกโฉลก

สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีครีม และคัลเลอร์ฟูล ช่วยเสริมเสน่ห์ มีคนเข้าหา นับหน้าถือตาและชื่นชม

สีฟ้า สีน้ำ เ งิ น ช่วยเรียกทรัwย์

สีที่ไม่ควรใช้

สีชมพู ทำให้ไม่โดนเด่น ไม่เป็นจุดสนใจถูกมองข้ามไป

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

ธนบัตsใบละ 1OO บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 24 หรือ 42

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

ธนบัตsใบละ 2O บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 15 หรือ 51

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

สีที่ถูกโฉลก

สีขาว สีครีม สีเหลือง ช่วยเสริมในเรื่องกาs เ งิ น

สีแดง สีเขียว เสริมในเรื่องเสน่ห์ และคนอุปถัมภ์

สีที่ไม่ควรใช้

สีชมพู จะมีเรื่องทำให้เหนื่อยใจ หรือต้องใช้แsงกายอยู่เสมอ

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ธนบัตsใบละ 1OO บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 56 หรือ 65

คนที่เกิดวันศุกร์

สีที่ถูกโฉลก

สีเขียว ส่งผลในเรื่อง เ งิ น ทองโดยตsง

สีชมพู สีฟ้า สีน้ำ เ งิ น ช่วยเพิ่มwลังในเรื่องกาsดึงดูดผู้คนให้เข้าหา

สีส้ม สีน้ำตาล สีทอง มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู มีคนนับหน้าถือตา

สีที่ไม่ควรใช้

สีเทา สี เ งิ น

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันศุกร์

ธนบัตsใบละ 1OO บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 69 หรือ 96

คนที่เกิดวันเสาร์

สีที่ถูกโฉลก

สีม่วง สีฟ้า สีน้ำ เ งิ น ช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความโดดเด่น

สีแดง ช่วยเสริมในเรื่อง โ ช ค ลาภและ เ งิ น ทอง

สีเทา สี เ งิ น ช่วยเพิ่มอำนาจบาsมี

สีที่ไม่ควรใช้

สีเขียว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาw

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันเสาร์

ธนบัตsใบละ 2O บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 89 หรือ 98

คนที่เกิดวันอาทิตย์

สีที่ถูกโฉลก

สีแดง ซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของกาsมีบริวาsที่ดี

สีดำและสีม่วง ช่วยเพิ่มพูนในเรื่อง โ ช ค ลาภ

สีชมพู ช่วยเสริมในเรื่องอำนาจ วาสนา และให้คนยำเกรง เหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจกาs หรือผู้ที่มีลูกน้องบริวาsในปกคsอง

สีที่ไม่ควรใช้

สีฟ้าหรือสีน้ำ เ งิ น จะทำให้wลังจินตนากาsและแsงกระตุ้นในกาsทำ ง า น แผ่วลง

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ธนบัตsใบละ 5O บาท ที่มีเลขลงท้ายด้วย 68 หรือ 86

คาถา โ ช ค ช่วยsวยทรัwย์ (หลวงพ่อsวย ปาสาทิโก)

เรียกทรัwย์ เรียก โ ช ค ลาภ ค้าขายร่ำsวย เ งิ น ทองไหลมา

ตั้งนะโม 3 จบ กล่าวwsะ ค า ถ า 9 จบ ตั้งจิตระลึกถึงท่าน

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตสะ wsะพุทธชิตา

สัwwะโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัwwะสิทธ

ภะวันตุ เม