บูชาขอพรพระพรมอย่างไรให้ถูก ลองทำวิธีนี้ได้ผลเเน่นอน

1. ขั้นตอนการไหว้พระพรหมอย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนในการไหว้พระพรหมนั้นควรรู้ก่อนว่าพระพรหมที่เป็นรูปสักการะนั้นมีทั้งขนาดเล็ก และขนาด

ใหญ่ ซึ่งการไหว้พระพรหมทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อ โดยรูปสักการะพระพรหมขนาดเล็กที่มี

ขนาดไม่เกิน 1 ศอกสามารถอัญเชิญมาตั้งในบ้านได้ แต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านั้นต้องทำเป็นสถานสักการะไว้ภายนอกบ้าน

การไหว้พระพรหมที่อยู่ภายในบ้านนั้นให้เริ่มจากการทำเป็นโต๊ะบูชๅ หรือหิ้งบูชๅ โดยไม่วางให้ชนิดผนัง คือไม่ควรให้หน้าด้านใดด้านหนึ่งของพระพรหมชิดผนังมากเกินไปนั่นเอง ส่วนขั้นตอนในกรไหว้พระพรหมที่อยู่ในบ้านมีขั้นตอนดังนี้

ไหว้พระพรหมวันไหนดี ในความเป็นจริงแล้วการไหว้พระพรหมนั้นสามารถไหว้ได้ทุกวันตามความเหมาะสม และ

ความสะดวกของผู้ไหว้ แต่ถ้าตามความเชื่อแล้วนั้นจะไม่นิยมไหว้พระพรหมในวันพระ เนื่องจากพระพรหมนั้นจะ

เสด็จไปปฏิบัติธรรม ทำให้ไม่ได้ยินคำขอของผู้ไหว้นั่นเอง

ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย ก่อนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ตามการทำความสะอาดในบริเวณนั้นเป็นเรื่อง

ที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการบูชๅ

เตรียมเครื่องบูชๅ การไหว้พระพรหมนั้นเครื่องบูชๅที่เหมาะสมในการนำมาไหว้พระพรหมนั้นคือ ดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นดอกดาวเรือง ดอกมะลิ ดอกบัว เน้นไปดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ส่วนอาหารที่นำมาถวายควรใช้เป็นขนม

หวานรสอ่อน เน้นเป็นขนมที่ทำมาจากธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด สำหรับผลไม้ และธัญพืชสามารถ

ถวายได้ทุกประเภทตามแต่ความเหมาะสม แต่ห้ามถวายสุราเป็นอันขาด

จำนวนธูปในการไหว้พระพรหม ตามความเชื่อในการไหว้พระพรหมนั้นการไหว้ในแต่ละทิศ หรือในแต่ละหน้าของ

พระพรหมมีจำนวนการใช้ธูปเทียนที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นการไหว้ตามปกติ หรือการไหว้ตามความเหมาะสมให้ใช้

เพียงธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ก็สามารถไหว้พระพรหมได้เช่นกันโดยไม่ถือว่าผิดประเพณีแต่อย่างใด โดยที่ระหว่าง

ไหว้พระพรหมในบ้านนั้นสามารถจุดกำยานเครื่องหอมประกอบไปด้วยก็ได้

สวดคำบูชๅพระพรหม เมื่อเตรียมเครื่องบูชๅต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เริ่มสวดบทบูชๅพระพรหม ซึ่งก่อนสวด

บทสวดบูชๅพระพรหมนั้นให้สวดบทบูชๅพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ส่วนบทบูชๅพระพรหมของคติทางพราหมณ์ – ฮินดู มีดังนี้

โอม พรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)

โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม

พรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัม

ทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัม

สะทานันตะระ วิมุสะตินัม

นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ

เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา

กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม

สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)

โอม จะตุระมุขายะ วิทมะเห

หัมษา รุทายะ ธีมะหิ

ตันโน พรหมมา ประโจทะยาต (หนึ่งจบ)

ส่วนการไหว้พระพหรมที่ตั้งอยู่ภายนอกบ้านนั้นก็ให้ทำตามวิธีการของการไหว้พระพรหมภายในบ้าน แต่ควรไหว้ให้ครบทั้ง 4 ทิศ โดยเริ่มต้นจากหน้าที่อยู่ตรงกลาง และวนไปตามเข็มนาฬิกาจนครบทุกด้านนั่นเอง