คำสอนครูบาศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนา ท่านเกิดในหมู่บ้านยากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพ ระพุท ธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา

ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้ นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน

ตลอดชีวิตของท่านต้ อ งพบ “มๅร” มาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา ต้ อ งถูกใส่ป้ายสีจนต้ อ งอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะๆ มๅรทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพยายามจะ “สึก” ท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆ ในท่ามการมรสุมร้ายเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “มๅรไม่มี บารมีไม่เกิด” ในชีวิตคนเรานั้น “มๅร” มาในรูปแบบต่างๆ 8 ตัว เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1 “มๅร” มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมี หากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง
2 “มๅร” เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งกssมมีจริง ผลแห่งกssมมีจริง
3 “มๅร” มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้ากssมนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรsมตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเวรกssมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

4 “มๅร” มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับใด เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

5 “มๅร” มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้
6 “มๅร” มาในรูปแบบเงินมากมาย ที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลส ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

7 “มๅร” มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา “ตื่น” ที่ต้ องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า “ปัญญา” ของเราอยู่ในระดับไหน ต้ อ งส่งเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8 “มๅร” มาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ “บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ย่อท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

ขอให้พิจารณา “มๅร” ในความเป็นจริง ในทุกแง่มุมที่เกิดผลขอ “บุญบารมี” จงบังเกิดแก่ท่านทุกคน ขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย