แบบบ้านหลังเล็ก ขนาดกะทัดรัด งบ 40,000 บาท

แบบบ้ๅนหลังเล็ก ขนาดกะทัดรัดน่าอยู่ สร้างด้วยงบ 40,000 บาท

โดยบ้ๅนหลังนี้ได้รับการเผยแพร่จากคุณ Apichaya Kanpakdee ที่ได้มาแชร์ไอเดียและแรงบันดาลใจในการสร้างบ้ๅน จะสวยงามแค่ไหนลองไปชมกัน

ลั กษณะของบ้ๅนหลังนี้เป็นบ้ๅนชั้นเดียว ออกแบบเรียบง่าย หลังค าเพิงแหงน

ติ ดตั้ งกระจ ก บานเลื่อนว งก บสีดำ ด้านหน้าเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อน

โดยบ้ๅนหลังสร้างไปแล้ว 90% เหลือแ ค่การติ ดตั้ งไฟฟ้ๅ

ขนาดของตัวบ้ๅน 12*8 เมตร ภายในบ้ๅนมี 1 ห้องนอน

ขนาด 3*3 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ 40,000 บาท