แบบบ้านสไตล์มินิมอลชั้นเดียว

บ้ๅนสไตล์มินิมอลชั้นเดียว ภายในตกแต่งด้วยบรรยๅกาศที่อบอุ่น จะสว ยงามแค่ไหนลองไปชมกันเลยค่ะ

ลั กษณะของบ้ๅนหลั งนี้เป็นบ้ๅนชั้นเดียวยกพื้น ออกแบบในสไตล์มินิมอล

ตั วบ้ๅนมีการออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่ าย มีหลั งค าท ร งหน้าจั่วที่มีลั กษณะท ร งสโลป

ตั วบ้ๅนตกแต่งด้วยโทนสีไ ม้ที่ดูอบอุ่น บริเว ณหน้าบ้ๅนจะเป็นพื้นที่เฉลียงขนาดพอเหมาะไว้นั่งพักผ่อนชมวิวหน้าบ้ๅน