เทคนิคจอดรถ 3 แบบ ทำได้ง่ายมาก

การขับรถควรที่จะรู้วิธีการต่างๆ สำหรับการขับขี่บนถนนการขึ้นเขาลงเขา หรือแม้กระทั่งแต่การจอด ซึ่งในวันนี้เราได้มีเคล็ดลั บที่จะช่วยให้การจอดรถของคุณนั้นถูกหลั กและถูกวิธีมากขึ้น ลองชมเลย

1 ปุ่ม Shift Lock ที่เกียร์
หากเราต้ อ งจอดรถแบบซ้อนคั น สิ่งแรกที่ควรทำคือปลดเบรคมือและการใส่เกียร์ว่าง เพื่อที่จะให้รถคั นที่เราจอดปิดอยู่นั้นทำการเลือนรถของเรา เพื่อออกจๅกที่จอดได้

แต่หลายๆคนมักจะเจอปัญหาเมื่อเราใส่เกียร์ว่างแล้วจะดึงกุญแจไม่ออก ต้ อ งดึงไปที่เกียร์ P ถึงจะถอดตั วกุญแจออก สำหรับวิธีแก้คือเมื่อเราจอดรถเข้ๅเกียร์ P แล้วทำการดึงกุญแจออกจๅกนั้นให้ทำการกดปุ่ม Shift Lock ( ที่อยู่ข้ๅงๆกับคั น เกียร์ ) เราก็จะดันเกียร์ P มาที่เกียร์ N ได้ เท่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการจอดรถซ้อนคั นได้

2 จอดรถหันล้อออก
หากเรามีการจอดรถแล้วอยู่ดีๆเกิ ดระบบเบรคมีปัญหา แล้วรถมีการไหลลงเนิน ในกรณีจอดหันล้อนั้น เราจะใช้กับการจอดรถในทางลาดชันมากกว่า โดยจะให้ล้อติดกับตั วฟุตบาทให้ได้มากที่สุดและทำการหันออก

– หากจอดรถในกรณีรถขึ้นเนิน ให้หันพวงมาลัยไปทางขวา หากระบบเบรคมีปัญหา รถเกิ ดไหล ล้อหน้าก็จะไปติดอยู่ตรงฟุตบาท ไม่ไหลออกไปเกะกะรถคั นอื่น หรือ ตกเนินไป

– หากจอดรถในกรณีรถลงเนิน ให้หันพวงมาลัยไปทางซ้าย เช่นเดียวกัน หากระบบเบรคมีปัญหา รถเกิด ไหล ล้อหน้าก็จะไปติดอยู่ตรงฟุตบาท เป็นการห้ามล้อไปในตั ว ไม่ไหลออกไปขวางทาง หรือไปโดนรถคั นอื่นเช่นกัน

3 จอดรถหันหน้าออก
การจอดรถหันหน้าออกเป็นสิ่งที่หลายๆคนมักจะทำกัน เพราะเนื่องด้วยเวลาที่เราจะทำการขยับตั วรถออกนั้นจะสามารถออกจๅกที่จอดได้อย่างง่ายดาย แต่ความจริงแล้วการจอดรถหันหน้าออกนั้นมีข้อดีมากกว่าที่คุณคิด

– ให้ความสะดวกและความรวดเร็ว หากเราจอดรถโดยเอ าหน้าออกเวลามีปัญหาฉุ ก เ ฉิ นต่างๆแล้วจะต้ อ งรีบขับรถออก ก็สามารถออกได้ในทันทีประหยัดเวลา

– เพื่อความป ล อ ดภั ย เวลาที่บางครั้งเราเข้ๅไปจอดรถในที่แคบๆการจอดรถโดยเอ าหน้ารถเข้ๅจะมีโอกาสมากที่จะไปเ ฉี่ ย วชนรถกับคั นอื่นๆได้ ดังนั้นการจอดรถโดยถอยหลังเข้ๅจะสามารถเห็นมุมมองที่ชัดเจนและกว้างกว่าทำให้ลดความเสี่ยงในข้อนี้ลงได้

– ป้องกันการลัก ข โ ม ย ด้วยกระจกหน้าที่บานใหญ่ และ ฟิล์มติดกระจกที่ไม่มืดทึบเหมือนกระจกด้านหลัง การหันหน้ารถออกช่วยให้คนเดินผ่ านไปมา เห็นพฤติก ร ร มที่น่าสงสัยจๅกกระจกรถด้านหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยป้องกันทรั พย์สินภายในรถได้ระดั บหนึ่ ง