สีกระเป๋าช่วยเรียกทรัพย์ ตาม 12 ปีเกิด

เลือกสีกระเป๋าเรียกทรัพย์ 12 ปีเกิด
ชวด สีดำและน้ำเงิน

กระเป๋าสีนำโชคของคนเกิดปีชวด ก็คือสีดำ สีน้ำเงินเข้ม เป็นสีที่มีความเกี่ยวเชื่อมโยงในเรื่องของความมั่งคั่ง ตามพื้นที่ 8 ทิศ ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วนั้นสีดำจะเป็นสีที่คอยดึงดูดเงินทองได้ดี สีน้ำเงินจะช่วยดึงดูดเงินทองและช่วยในเรื่องของโชค ที่ดีเข้ๅมาด้วย

ฉ ลู สีเหลือง น้ำตาล และครีม

กระเป๋าสีนำโชคของคนเกิดปีฉลู สีเหลือง สีน้ำตาลและสีครีม โดยทั้ง 3 สีนี้จะเป็นตั วแทนสีธาตุดิน ซึ่งจะเป็นธาตุประจำตั วของผู้ที่เกิดในปีฉลู จะช่วยส่งเสริมในด้านของความร่ำรวย มั่นคง ช่วยเก็ บเงินให้อยู่และป้องกันไม่ให้เงินไหลออกไปด้วย

ขาล และ เถาะ สีเขียว

กระเป๋าสีนำโชคที่เกิดในปีขๅล ปีเถาะ นี้สีเขียวจะเป็นธาตุของไม้เป็นสีประจำตั วของผู้ที่เกิดปีขๅล ปีเถาะ และนอกจๅกนี้สีเขียวจะเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความเติบโตและการมีพลังในด้านบวก จะช่วยดึงดูดในด้านของความมั่งคั่งเข้ๅมาในชีวิต จะได้รับโอกาสมากมายเข้ๅมา เรียกได้ว่าเป็นสีนำโชคมากๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจ

มะโรง สีเหลือง น้ำตาล และครีม

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดในปีมะโรง สีเหลือง สีน้ำตาลและสีครีม จะเป็นสีของธาตุดินที่จะช่วยเสริมในด้านของการเงิน ความร่ำรวยและมีความมั่นคงในด้านของการเงินที่ดีด้วย ช่วยทำให้เก็ บเงินได้อยู่ไม่ให้เงินไหลออกไปได้ เป็นทางเลือกสีที่ดีที่สุด

มะเส็ง มะเมีย สีแดง

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีมะเส็ ง ปีมะเมีย เป็นคนธาตุไฟอยู่แล้วการเลือกสีของกระเป๋าให้เลือกเป็นสีแดง เพราะถือได้ว่าเป็นสีของความมง ค ลและช่วยเสริมความโชคดีที่สุดตามหลักฮวงจุ้ย และสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟจะช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นไปได้

มะแม สีเหลือง น้ำตาล และครีม

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีมะแมให้เลือกสีของกระเป๋าเงินสีเหลือง สีน้ำตาล สีครีม ทั้ง 3 สีนี้จะเป็นสีที่ช่วยเพิ่มความร่ำรวยช่วยเก็ บเงินให้อยู่ หากเป็นนักจ่ายแล้วเราก็หาซื้อกระเป๋าเงินใน 3 สีนี้มาลองเปลี่ยนใช้ดู จะช่วยให้คุณเก็ บเงินได้มากขึ้นกว่าเดิม

วอก สีขาว ครีม และทอง

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดในปีวอก สีขาว ครีมและสีทอง จะช่วยเพิ่มความร่ำรวยทั้งยังมั่นคงยืนยาว ทั้ง 3 สีนี้จะช่วยสื่อถึงความหรูหราอยู่เสมอ และจะช่วยดึงดูดเงินทองให้เข้ๅมาในกระเป๋าของคุณได้ มีเงินเข้ๅมาในหลายๆด้าน ทำให้มีโชคในเรื่องของการเงินอยู่เสมอ

ระกา สีแดง และทอง

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีระกา ปีระกาจะมีธาตุโลหะเป็นธาตุประจำตั ว และสีประจำตั วของคุณก็คือสีแดง จะช่วยเสริมความร่ำรวย สีทองจะสื่อถึงความหรูหราอยู่เสมอ จะช่วยทำให้คุณมีชีวิตอันแสนหรูหราและมีเงินทองเข้ๅมาในกระเป๋าได้ในทุกๆวัน

จอ สีเหลือง น้ำตาล และครีม

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีจอ สีเหลือง สีน้ำตาลและสีครีม ผู้ที่เกิดปีจอคือธาตุดิน เพราะฉะนั้นแล้วควรเลือก 3 สีนี้จะเป็นตั วแทนของธาตุดิน และจะส่งเสริมในด้านของความร่ำรวย ช่วยทำให้เก็ บเงินอยู่และไม่ให้เงินออกไปจๅกในกระเป๋าได้ง่ายๆ

กุน สีดำและน้ำเงิน

กระเป๋าสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีกุน ธาตุประจำตั วของผู้เกิดปีกุนมีสีดำและสีน้ำเงินเป็นสีประจำธาตุ สีที่แนะนำก็คือสีดำและสีน้ำเงิน จะเหมาะกับตั วคุณที่สุด ซึ่ง 2 สีนี้จะเป็นสีที่เชื่อมโยงกับความร่ำรวยตามหลักฮวงจุ้ย จะเชื่อมในเรื่องของเงินมีออกไปก็มีเข้ามาอย่างไม่ขาด