บ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟท์หลังเล็ก งบก่อสร้าง 350,000

บ้ๅนสไตล์โมเดิร์นลอฟท์หลั งเล็ก ขนาดกะทั ดรั ด งบก่อสร้าง 350,000

โดยบ้ๅนหลั งนี้ได้รับการเผยแพร่จากจาก เอเอเซอร์วิท เชียงใหม่ จะสวยงามมีรๅยละเอียดเป็นอย่างไรลองไปชมกันเลย

โดยลักษณะของบ้ๅนหลั งนี้เป็นบ้ๅนชั้นเดียว ตั วบ้ๅนออกแบบในรูปท ร งที่สวยงามทั นสมัยตาม

แบบบ้ๅนสไตล์โมเดิร์นฐานของบ้ๅนออกแบบให้ยกพื้น โครงสร้างของบ้ๅนก่ออิฐฉ าบปูน

ตกแต่งผนังด้วยสไตล์ลอฟท์ มีพื้นที่ระเบียงขนาดพอเหมาะไว้นั่งพักผ่อนชมวิวโดยรอบ

บริเว ณรอบบ้ๅนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น