สร้ๅงมูลค่ๅเเตงโม ลูกละเกือบ 400

ไอเดียเพิ่มมูลค่าแตงโม ขายลู กละเกือบ 400 บาทสำหรับ เกษตรกรไทยปลู กแตงโมทรงหั วใจ ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

สุวิทย์ อินทสมบัติ กล่าวว่า เริ่มทำการปลู กตั้งแต่ปีที่แล้ว จนประสบความสำเร็จ โดยจะใช้แตงโมกินรี ปกติทุกปีที่ผ่านมามีการปลู กแตงโมประมาณ 5-10 ไร่ แต่เนื่องด้วยปีนี้ พบกับสถานการณ์ภัยแล้งอีกทั้งอากาศร้อนมากตลอดทั้งวัน จึงปลู กในพื้นที่นาข้าวเพียง 2 ไร่เท่านั้น ลงทุนต่อไร่ประมาณ 1,000 บาท

ซึ่งขณะนี้แตงโมที่ปลู กเอ าไว้ก่อนหน้านี้ ก็กำลัง พร้อมออกสู่ตลาดโดยเฉพาะแตงโมที่ใส่บล็อก บังคับให้เป็นทรงหั วใจ ก็เจริญเติบโตเต็มบล็อกแล้ว พร้อมเก็บส่งขาย ซึ่งขายได้ราคาสูงถึงลู กละ 399 บาท และมีจำนวนจำกัด เพียง 100 ลู กเท่านั้น

การบังคับแตงโมเพื่อให้เป็นทรงหัวใจ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโม โดยจะคัดเลือกเอ าเฉพาะแตงโมที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับการเข้าบล็อกมากที่สุด ก่อนจะนำบล็อกพลาสติกไปติดตั้ง และทำการยึดน็อตบล็อกให้แน่น จากนั้นคอยห มั่ นดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระยะการเก็บแตงโมทรงหัวใจ อยู่ที่ 65 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้