แบบบ้ๅนไม่ผสมปูน

บ้ านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยงบประมาณ 600,000 บาท

โดยบ้ านหลั งนี้ได้รับการเผยแพร่จากคุณ สุเทพ วิสิทธิเขต

ที่ได้มาแบ่งปันไ อเดียและแรงบันดาลใจในการสร้างให้ได้ชมกันค่ะ

ลักษณะของบ้ านหลังนี้เป็นบ้ านสองชั้น ด้านบนเป็นงานไม้

ด้านล่ างเป็นงานปูดขัดมันตกแต่งในสไตล์ลอฟท์ที่สวยงาม

ตกแต่งด้วยบริเวณรอบบ้ านด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม

สำหรับบ้ านหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดราว 600,000 บาท

โดยแบ่งเป็นพื้นที่ด้านบน 400,000 บาท ด้านล่ างอีก 200,000 บาท บ้ านหลังนี้ได้พี่ชายที่เป็นช่างช่วยในการก่อสร้าง