สูตรต้ มยำปลๅทูส ดน้ำใส

สูตรต้มยำปล าทูสดน้ำใส

ส่วนผสมและเครื่องปรุงของต้มยำปล าทูน้ำใส

ปล า ทูสด 3 ตัว

หอมแดงทุบๆ 2-3 หัว

ข่าหั่นเป็นแว่นๆ 3-5 ชิ้น

ตะไคร้หั่นเป็นท่อน 1 ต้น

พริกขี้ห นูเขียวทุบๆ 15-20 เม็ด

น้ำปล า 3 ช้อนโต๊ะ

น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำสะอาด 5 ถ้วย

ต้นหอม ผักชี 2 ต้น

วิธีทำต้มยำปล าทูน้ำใส

ขั้นตอนแรกคือนำมาทูสด มาขวั ก ไ ส้ออก ล้างน้ำให้สะอาด แล้วบั้งที่ตั วปล า พักไว้ให้สะเด็ดน้ำเตรียมไว้

จากนั้นก็ตั้งหม้ อ ใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางแรง ใส่น้ำสะอาดลงไป รอให้เ ดือ ด เราจะใส่ ข่า ตะไคร้ ลงไป

เราจะปรุงรสด้วยน้ำปล าก่อน รอให้น้ำเดือด เราจะใส่ปล าทูสดลงไป ต้มจนกว่าปล าสุกใหม่จะใส่น้ำ

มะนาวลงไป แล้วลองชิมรสชาติดูคะว่าพอดีรึยัง ส าม าร ถปรุงตามความชอบได้เลย ถ้ ารส ช า ติพอดีแล้ว ใหม่จะ

ใส่ต้นหอม ผักชีลงไป แล้วปิดไปคะ เสร็จแล้วค้าาา ต้มยำปล าทูน้ำใสของเรา

ลองทำดูจะเปลี่ยนเป็นปล าแบบอื่นก็ได้เลยคะ หรือจะใส่ผัก เป็นเห็ด ฝางหรือมะเขือเท ศก็ได้