สูต รหมี่ก ะทิอิสๅน

เรามีวิธีการทำพริกเเกงหมี่อิสานง่ายๆมาฝากลองชมพร้อมกันเลย

ส่วนผสมและวิธีการทำหมี่กะทิกันเลย

เต้ าเจี้ยวขาวเอ าแต่เ นื้อ 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำเต้ าเจี้ยวดำ 1 ช้อนโต๊ะ

ห มูบ ด 1 กิโลกรัม

ห างกะทิ 1 กก

หั วกะทิ ครึ่งกก

ถั่วลิสงคั่วโคลก คั่วเองใหม่ๆจะได้หอมๆ

น้ำต าลปิ๊บ 1 ถ้วย

เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำต าลทราย 1 ทัพพี

น้ำมะขามเปียก 1 ทัพพี

ไ ข่ไ ก่ 4 ฟอง

น้ำปล าอย่างดี 2-3 ช้อนโต๊ะ

เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก 1 กก

น้ำมั นพืชและกระเทียมเล็กน้อยสำหรับเจียวกะเทียมใส่เส้น

ขั้นตอนและวิธีทำน้ำหมี่กะทิอีสาน

อันดั บแรกเรานำเต้าเจี้ยวขาวมาตำให้ละเอียดแล้วนำเต้ าเจี้ยวดำลงไปโคลกรวมกันพอละเอียดแล้วนำหมูบดลงไปโคลกให้เข้ ากันกับเนื้ อเต้ าเจี้ยว

แล้วนำห มูบ ดที่โคลกกับเต้ าเจี้ยวมาล วกกับห างกะทิ ให้สุ กพอประมาณไม่ให้สุกมากเพราะจะทำให้ห มูแข็งเกินไป แล้วพักห มูไว้และเก็ บห างกะทิที่ลว กห มูเก็ บไว้

ตั้งกะทะใส่กะทิ1ถ้วยลงไปเคี่ยวให้แตกมันแล้วนำพริกแกงลงไปเคี่ยวให้หอมใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยแล้วค่อย

เติ มหั วกะทิเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ติดกะทะ รวนไปสักพัก เติมห างกะทิที่ลวกห มูลงไป

แล้วตามด้วยถั่วลิสง และหมูที่ลวกไว้แล้วลงไปแล้วคนไม่ให้จั บกันเป้นก้อน

ปรุงรสด้วยน้ำต าลปิ๊บ เกลือ น้ำมะขามเปียก น้ำต าลทราย น้ำปล าอย่างดี ชิมรสให้ออกหวานๆปนเปรี้ยว

ขั้นตอนสุดท้ ายก็คือใส่ไ ข่แล้วโรยในน้ำกะทิให้เป็นเส้นๆสวยงามเป็นอันเสร็จ