หลวงพ่อทันใ จ

ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดเเห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน ด้วยความที่อธิษฐานเเล้วได้ผลทันใ จ

ขอพรเพียงไม่กี่วัน พรที่ขอก็สั มฤทธิ์ผลดังปาฏิห ารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อทันใ จ

เราจะพามาทำความรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกัน

“หลวงพ่อทันใ จ” เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี

 

เเละถือว่าเป็นวัดที่เก่าเเ ก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

ท่านให้โช คลาภโร คภั ยไข้เ จ็บ ห า ยข าดได้ รวมถึงผู้คนที่นิยมเ สี่ยงด ว ง หลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก หลวงพ่อทันใ จ

เป็นเพราะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ได้ทันใ จทันท่วงที เเต่ความจริง

ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใ จนั้น เเต่เดิมเป็นเรื่องของความทันใ จในการสร้างเเละปลุกเ สก

 

โดยในสมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างพระ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือ

นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใ จ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน

คือจะเริ่มพิธีตั้งเเต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป

จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ต กดิน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป

ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป

วิธีขอพรจาก “หลวงพ่อทันใ จ”

จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ เเล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ เเล้วบอกชื่อเรา

ข้าพเจ้าชื่อเเละเล่าเรื่องที่จะขอให้ละเอียด

เสร็จเเล้วบอกหลวงพ่อ พระเจ้าทันใ จขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโดยด่วน

เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จเเล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน (บอกจำนวนที่จะนำมาถวาย จำนวน 50 พวงขึ้นไป)