สูตรหมูแด ดเดียว

หลายๆคนยังจำไว้เด็กกันได้ ที่จะมีรถขๅยข้าวเหนียวหมู ที่หลายๆคนชอบสั่งกินกัน

และทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ เพราะด้วยความอร่อยกินง่าย คนก็ยังหากินกันอยู้

วันนี้เราเลยจะมาพาทุกท่านมาดูวิธีทำกัน

1.เราจะใช้เนื้อหมูสันใน ประมาณ 1 กิโลกรัม ส่วนของความหนานั้นประมาณ 1 ซม. ประมาณ 1 กก. หรือตามความเหมาะสม

2.ใช้กระเที ยมประมาณ 1 – 2 หัว

3.รากผักชีใช้ประมาณ 4-5 ราก (ตำหรือบดให้ละเอียด)

 

 

4.พริกไท ยประมาณ 5 ช้อนชา หรือตามความชอบ

5.น้ำมันพืชประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

6.ง าขาว 2 ช้อนโต๊ะ ส่วนนี้นั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบ

7.น้ำต าลทรายประมาณ 4 ช้อนชา

8.น้ำปลาอย่างดีประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

9.น้ำมันห อยหอยนางรม 3 ช้อนโต๊ะ

10.ซอ สปรุงรสประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

 

11.เก ลือประมาณ 1 ช้อนชา

12.น้ำมั นสำหรับใช้ทอด

วิธีการทำหมูทอดแดดเดียว

ผสมน้ำตาลทราย น้ำป ลา น้ำมั นพืช ซอสป รุงรส น้ำมันหอ ย

เกลือ รากผักชี กระเทียม พริ กไทย และงาขาว

นำเนื้ อหมูที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าผสมกับ

ส่วนผสมที่เตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 

จากนั้นนำวางเนื้อหมูที่หมักเสร็จแล้วจากขั้นตอนที่แล้ว

ไปวางเรียงลงบนตะแกรง เก็บใส่ภาชนะปิดให้สนิท และนำเข้าแช่แข็งไว้ก่อน

เมื่อตากจนครบเวลาแล้ว ให้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเตรียมที่จะทอดหมู

โดยให้ใช้ไ ฟปานกลาง พอน้ำมันเริ่มร้อนให้ใส่เนื้อหมูลงทอดจนสุกเหลือง

แล้วจัดใส่จานให้สวยงามน่าทาน พร้อมเสริฟ