วิ ธีขอขมาเพิ่ มโชค

การไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้ าน ช่วยเสริมสร้างให้ท่านคุ้มครอบตัวของเราด้วยเรามาลองชมวิธีทำกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2 ดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นสิริม ง ค ล

5 หมากพลู 9 คำ

แนะนำผลไม้ม ง ค ล ที่มีความหมายดี 9 ชนิดนี้
กล้วยหอม หมายถึง การกวักโชค ล า ภ มีลูกหลานให้สืบสกุล มีบริวารและเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่มีปัญหาใดๆ ให้มีความราบรื่นๆ

สับปะรด หมายถึง ในเรื่องของโชค ล า ภต่างๆ ที่จะเข้ามาหลากหลายช่องทาง ทั้งในงานหลัก และงานเสริมที่ได้ทำ มีโชคเข้ามาหาคนในบ้ าน

แก้วมังกร หมายถึง มีโชค ล า ภและมีความอุดมสมบูรณ์ของตัวท่าน และครอบครัวของตัวท่าน

สาลี่สีทอง หมายถึง การได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ จะเข้ามาในชีวิต ความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน และการเงิน

ลูกพลับ หมายถึง ความยั่งยืน ความมั่นคงของชีวิต สีเหลืองทองได้แสดงถึงความร่ำรวย และความรุ่งเรืองของชีวิต ให้มีกินมีใช้

ทับทิม หมายถึง การมีลูกชายมาก ใบหรือกินก้าน จะช่วยจัดการกับสิ่งไม่ดีออกไปในชีวิต

ส้ม หมายถึง ความเป็นม ง ค ล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความร่ำรวยเงินทอง ที่จะเข้ามาสู่คนในบ้ านและผู้ที่อาศัยในบ้ าน

แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สันติสุข และความสันติภาพ ความเป็นอยู่ที่สงบ มีความร่มเย็นและไร้ความรุนวาย มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

องุ่นแดง หมายถึง ความเพิ่มพูนและความก้าวหน้า ความเจริญในหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่ มีความมั่นคงต้องการงาน

วิธีการจัดของ สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้ าน
นำผ้าขาวมาปูไว้กลางบ้ าน โดยตอนไหว้ ให้หันหลังให้ประตู จากนั้นก็นำของที่เตรียมสำหรับไหว้มาวางไว้บนผ้าขาวทั้งหมด จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้ านเจ้าของเรือนบ้ า นเลขที่บ้ านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรดงด โ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอตามปรารถนา

จากนั้นให้รอจนธูปหมด  ภายในบ้ าน  แล้วค่อย ดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า