ท่องสั้นๆก่อนนอนทุกวัน

สวัสดีจ้าวันนี้เราได้มี คาถาเมตตามหานิยม ที่ได้ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานมานนำเสนอกันนั่นเองว่ากันว่าท่องไว้เเล้วช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น โดยเป็นบทของ หล ว งพ่อจรัญฯ เราลองชมเลย

หล ว งพ่อจรัญฯ ได้นำมาถ่ายทอด สอนให้ลูกศิษย์ท่านท่อง เป็นหลักหัวใจของการภาวนา และต่อท้ายบท

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

บทสวดนี้ บทคาถานี้จะใช้เป็นคำแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งการใช้ชีวิต คำพูด การเจรจา การค้าขาย เวลาที่เราเดินทาง ยามที่เราพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะช่วยให้พ้นจากภัยต่างๆไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ พระคาถาดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็นการแผ่เมตตา และอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดา มนุษย์ สัตว์ ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แปลกถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

คาถานี้ได้มีการเผยออกไปได้อย่างกว้างขวาง แล้วจะเห็นปรากฏอยู่ไหนหนังสือสวดมนต์หลายๆตำรา คนนำไปใช้ในการภาวนาเห็นผลที่ดีจริง บางคนประสบเหตุจากหนักก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเบา