ควๅมเชื่อ 6 สิ่งห้ๅมมีในรถ

1.กระจกร้าว

เชื่อกันว่าฉากกระจ กร้ าวอาจจะทำให้ความสัมพั นธ์นั้นมีเรื่องร้ าวฉาน มีป ากเสี ยงกันบ่อย ๆ หรือเกิดทะเลาะกันบ่อยครั้งบนรถ หากพบรอยร้าวภายในรถให้เปลี่ยนจะดีกว่า

2.นาฬิกาต าย

ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนาฬิกาต ายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต าย เพราะจะทำให้รู้สึกว่าไม่มีการเคลื่อนที่อาจจะนำมาซึ่งการสูญเสี ยได้

3.สิ่งของผู้เสี ยชีวิต

หลายคนเก็บของผู้เสี ยชีวิตติดตัว เช่น พ่อ แม่ หรือบรรพบุรุษเพื่อให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา  ตามความเชื่อแล้วการนำเอาสิ่งของเหล่านี้ไปไว้ภายในรถยนต์จะทำให้เราร้อนรุ่มไม่เป็นสุข

4.เศษเหรียญ

เศษเหรียญหมายถึงไม่ใช่เหรียญในกระเป๋าเงินของเรา แต่เป็นเหรียญที่ตกอยู่ภายในรถให้เก็บออกมา ตามความเชื่อแล้วการมีเศษเหรียญไว้ในรถจะทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่

5.ของที่มีรอยร้าว

จะทำให้ประสบพบเจอแต่เรื่องแย่ๆแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งคือของที่เกิดรอยราวนั้นเป็นสิ่งของชำรุด หากเกิดแตกออกอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเร็วก็ได้

6.พวงมาลัยแห้ง

การนำพวงมามาแขวนเพื่อบูชานั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ แต่ก็ควรเปลี่ยนเมื่อพวงมาลัยแห้งเป็นประจำ เพราะพวงมาลัยแห้งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางในแต่ละครั้งไม่ราบรื่น